ΠΛΟΗΓΗΣΗ
ΠΛΟΗΓΗΣΗ
ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΣΑΣ

Πολιτική απορρήτου

Συντάχθηκε και τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2021.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, επεξεργαζόμαστε και κοινοποιούμε τις πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών σας στοιχείων.

Η Επιχείρησή μας αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στα προσωπικά σας δεδομένα. Η Πολιτική Απορρήτου έχει ως στόχο να σας ενημερώσει σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας πληροφοριών. Με την περιήγηση ή/και τη χρήση της Ιστοσελίδας μας, συμφωνείτε με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης.  

Ως προσωπικά δεδομένα ορίζονται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ/2016/679 - GDPR) κάθε πληροφορία που μπορεί άμεσα ή έμμεσα να προσδιορίσει ένα φυσικό πρόσωπο ("υποκείμενο των δεδομένων"). Τέτοια δεδομένα είναι το όνομά σας, το επώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα αναγνωριστικά στοιχεία του εξοπλισμού ή των τερματικών σας, το ιστορικό αναζήτησης στο Διαδίκτυο κ.λπ. Πληροφορίες που αναφέρονται σε νομικά πρόσωπα ή σε στατιστικά δεδομένα εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας.

Η Επιχείρησή μας εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει το απόρρητό σας από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη, χρήση, καταστροφή των προσωπικών σας δεδομένων. 

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ/679/2016 (GDPR) και την Ελληνική Νομοθεσία (Ν. 4624/2019), υπόκειται σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης και διαχειριστής αυτής της Ιστοσελίδας salondesreves.gr (εφεξής «Η Επιχείρηση» ή «Εμείς»). 

Στον Οίκο Νυφικών θα βρείτε κομψά νυφικά που ξεχωρίζουν για τις ντελικάτες δαντέλες του, αιθέριους ταφτάδες και τα μεθυστικά μετάξια με στόχο την αιχμαλωσία των συναισθημάτων. 


Στοιχεία επικοινωνίας:

ΣΚΑΛΤΣΟΔΗΜΟΥ 12, ΤΚ 30131 - Ελλάδα

Τηλ .: +30 2641301447

E-mail: info@salondesreves.gr

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εμάς, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.


ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Λαμβάνουμε πληροφορίες που εσείς παρέχετε στην Επιχείρησή μας κατά την περιήγηση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας μας .

1. Αυτό συμβαίνει όταν συμπληρώνετε τα προσωπικά σας δεδομένα στη φόρμα επικοινωνίας. Προσωπικά δεδομένα αποτελούν το όνομά σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή άλλες πληροφορίες που τυχόν μας παρέχετε.

2. Ενδέχεται επίσης να λάβουμε αυτόματα γενικές πληροφορίες που περιέχονται στα αρχεία καταγραφής του διακομιστή μας, όπως είναι η διεύθυνση IP και οι πληροφορίες cookies.


ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΥΤΕΣ

Συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και αποθηκεύουμε τις πληροφορίες σας για τους ακόλουθους σκοπούς:

  • για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε την περιήγησή σας με ασφάλεια στον Ιστότοπό μας.
  • για την επικοινωνία σας μαζί μας.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι η Επιχείρησή μας μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση, να διατηρήσει και να αποκαλύψει τις πληροφορίες του ιστορικού σας ή ακόμη και το περιεχόμενο της επικοινωνίας μας εάν απαιτηθεί από το νόμο ή με καλή πίστη κριθεί ότι αυτή η πρόσβαση, η διατήρηση ή η αποκάλυψη είναι απαραίτητη για (α) τις αξιώσεις της Επιχείρησής μας (β) να συμμορφωθεί με ορισμένη νομική διαδικασία, (γ) για την τήρηση των συμφωνιών που απορρέουν από τους Όρους Χρήσης, (δ) για σκοπούς πρόληψης της απάτης, αξιολόγησης κινδύνων, διερεύνησης, ανάπτυξης προϊόντων και αποσφαλμάτωσης.


ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Σύμφωνα με τον GDPR έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης : Να γνωρίζετε εάν και σε ποιο βαθμό τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με οποιονδήποτε τρόπο, ιδίως τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, τους παραλήπτες των δεδομένων σας εντός και εκτός της ΕΕ, την περίοδο αποθήκευσης που διατηρούμε τα δεδομένα σας, καθώς και την τυχόν ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων (άρθρο 15 του GDPR).
  • Δικαίωμα διόρθωσης : Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και την συμπλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων, έτσι ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (άρθρο 16 του GDPR).
  • Δικαίωμα περιορισμού : Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας υπό τους όρους του άρθρου 18 του GDPR. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η Επιχείρησή μας έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να απορρίψει το αίτημά σας για περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για την άσκηση ή την υποστήριξη των νομικών μας αξιώσεων ή την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων.
  • Δικαίωμα περιορισμού: Να ζητήσετε τον περιορισμόοποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 21 του GDPR), εκτός εάν αποδείξουμε ότι υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία των δεδομένων σας ή ότι η διατήρηση είναι απαραίτητη για την άσκηση των νομικών μας αξιώσεων.
  • Δικαίωμα διαγραφής ("δικαίωμα στη λήθη"): Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε υπό τους όρους του άρθρου 17 του GDPR. Επισημαίνεται ότι η Επιχείρησή μας έχει οπωσδήποτε το δικαίωμα να απορρίψει το αίτημά σας για διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εάν η επεξεργασία ή η διατήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για την άσκηση ή την υποστήριξη των νομικών μας αξιώσεων ή την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων.
  • Δικαίωμα στη φορητότητα: Να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας από την Επιχείρησή μας σε οποιονδήποτε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας (άρθρο 20 GDPR). Λάβετε υπόψη ότι το δικαίωμα φορητότητας δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.
  • Δικαίωμα καταγγελίας: Να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ταχυδρομικώς, τηλεφωνικώς  ή μέσω e-mail.

Η Επιχείρησή μας με πλήρη σεβασμό στα δικαιώματά σας, θα καταβάλλει προσπάθειες να ανταποκριθεί στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για επιπλέον εξήντα (60) ημέρες, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και τον αριθμό των αιτημάτων. Η Επιχείρησή μας, σε κάθε περίπτωση, θα επικοινωνήσει μαζί σας σχετικά με την παράταση της προθεσμίας απάντησης εντός τριάντα (30) ημερών. Η άσκηση των δικαιωμάτων σας δεν απαιτεί κανένα κόστος. Ωστόσο, σε περίπτωση που τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, έχουμε το δικαίωμα είτε να σας επιβάλουμε εύλογο τέλος είτε να αρνηθούμε να απαντήσουμε στα αιτήματά σας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Επιχείρησή μας εφαρμόζει αυστηρές διαδικασίες ασφαλείας προκειμένου να προστατεύσει τα προσωπικά σας στοιχεία από ζημιά, καταστροφή ή αποκάλυψη σε τρίτο μέρος χωρίς τη συγκατάθεσή σας και να αποφύγει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά. 

Εάν τα δεδομένα πρόκειται να διαβιβαστούν σε τρίτους, απαιτούμε να ληφθούν παρόμοια μέτρα για την προστασία των πληροφοριών σας. Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε στο πλαίσιο του Ιστοτόπου μας είναι τα απολύτως απαραίτητα για τους σκοπούς της λειτουργίας του. Είναι απολύτως εμπιστευτικά και διατηρούνται μόνο για τους παραπάνω σκοπούς. Πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα έχουν οι ορισμένοι υπάλληλοι μας οι οποίοι δεσμεύονται από ρήτρες εμπιστευτικότητας. Επιπλέον, διαθέτουμε επαρκείς μηχανισμούς ασφαλείας και λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν παραβίαση δεδομένων.

ΤΡΙΤΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Συνεργαζόμαστε με τρίτους παρόχους, για τη φιλοξενία του Ιστοτόπου μας και την υπηρεσία της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. 

Η Επιχείρησή μας παρέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν ανήκουν ή δεν ελέγχονται από εμάς. Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να τοποθετούν τα δικά τους cookies ή άλλα αρχεία στη συσκευή σας ή να συλλέγουν και να ζητούν προσωπικές πληροφορίες από εσάς. Έχουν δικούς τους κανόνες σχετικά με τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών. Σας προτείνουμε να διαβάσετε τους όρους χρήσης και τις πολιτικές απορρήτου των άλλων ιστoτόπων που επισκέπτεστε.


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ενδέχεται να τροποποιούμε ανά τακτά διαστήματα την Πολιτική Απορρήτου. 

Εάν πραγματοποιήσουμε σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική απορρήτου, ενδέχεται να σας ειδοποιήσουμε. 

Σας ενημερώνουμε πάντως ότι κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. 

Θα σας ενημερώνουμε επίσης και για την "τελευταία ενημέρωση" στην αρχή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.


COOKIES

Χρησιμοποιούμε Cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας κατά την πλοήγησή σας στον παρόντα Ιστότοπο. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να απεγκαταστήσετε τα cookies, δείτε τη σχετική πολιτική.


Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ!

Εάν θέλετε να μας αποστείλετε τα σχόλιά σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας στο email μας!


ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ Ή ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΑΣ (ΣΤΑΘΕΡΟΣ Η/Υ, ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ, ΤΑΜΠΛΕΤΑ , ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Κ.Α.).

ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΥΡΗ, ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΣΥΝΕΠΙΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ.

ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΣ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ.

ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΚΑΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 100% ΑΣΦΑΛΗΣ.

ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΠΑΡΟΤΙ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΔΥΝΑΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ, ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.

Salon des Reves | Είδη γάμου και βάπτισης